Το πρόβλημα του χωραφιού

Τα χωράφια δύο Ζωτικιωτών στο κάμπο του Ζωτικού φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.

Το χωράφι Α είναι τετράγωνο και σε αυτό ο μπάρμπα-Φώτης καλλιεργεί κάθε χρόνο πατάτες. Το χωράφι Β ανήκει στον μπάρμπα-Σπύρο, ο οποίος φέτος δεν θα το καλλιεργήσει. Επειδή το κάτω κομμάτι του χωραφιού Α έχει καλύτερη πρόσβαση στον ήλιο, ο μπάρμπα-Φώτης σκέφτηκε να κάνει μία συμφωνία με τον μπάρμπα-Σπύρο, ώστε φέτος να έχει μεγαλύτερη σοδειά. Του ζήτησε να επεκτείνει κατά 5 μετρά τη δεξιά μεριά του τετράγωνου χωραφιού του και να μαζέψει κατά 5 μέτρα την επάνω μεριά του χωραφιού του.  Ο  μπάρμπα-Σπύρος δέχτηκε και ο μπάρμπα-Φώτης άλλαξε τα σύνορα του χωραφιού του όπως συμφωνήθηκε.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν άριστες, το χώμα ιδιαίτερα γόνιμο και ο σπόρος της ίδιας κατηγορίας, αλλά ο μπάρμπα-Φώτης είχε τελικά μικρότερη σοδειά. Τι έφταιξε;

Το πρόβλημα να λυθεί με στοιχειώδη Αριθμητική και Γεωμετρία!

Επιμέλεια: Βασίλης Διαμάντης, εκπαιδευτικός