Αδελφότητα Ζωτικιωτών Αθήνας
Σύλλογος  Ζωτικιωτών "Η Βρυτζάχα"
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και συντηρείται από την Αδελφότητα Ζωτικιωτών Αθήνας

Αρχείο φωτογραφιών

Anmeldungsform

Επισκέψεις

7415038
ΣήμεραΣήμερα1953
ΧθεςΧθες2411
Τρέχουσα εβδομάδαΤρέχουσα εβδομάδα9805
Τρέχων μήναςΤρέχων μήνας40426
Γεν. ΣύνολοΓεν. Σύνολο7415038

Διακήρυξη Δημόσιας Σύμβασης

Η Ν.Ε. Προγραμματισμού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & Προμηθειών Ν.Α. Ιωαννίνων, διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση οδού Τύρια - Σιστρούνι», με προϋπολογισμό 12.600.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία οδοποιίας, με προϋπολογισμό 10.568.842,31 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 12-01-2010 και ώρα 10.00΄π.μ.Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού τα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. της Ν.Α.Ιωαννίνων

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις: 5η ή 6η τάξη στην κατηγορία οδοποιίας, ανεξάρτητα από την έδρα τους ή 4η τάξη στην κατηγορία οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) και β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 211.377 ΕΥΡΩ. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης για την προσφορά είναι εννιά (9) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της. Η χρηματοδότηση είναι από πιστώσεις του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου «ΠΙΝΔΟΣ» (ΣΑΕ 440, αριθ. εναρ. έργου 2007ΣΕ44000041). Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 16 - 11 - 2009.


Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται μέχρι τις 05-01-2010 στο τηλ.: 2651087311, FAX: 26510 26507, αρμόδιος υπάλληλος Κα : Μιχαλάτου Μαρία, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α.Ιωαννίνων, Πλατεία Πύρρου 1 - 451 10 - Ιωάννινα

Ιωάννινα 20 - 11 - 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ν.Ε.
Νομάρχης Ιωαννίνων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Κατεβάστε το κείμενο της διακήρυξης

 

Οι γειτονιές μας

 

Letzte Beitraege

  • Keine Beiträge vorhanden.

Video-Suche

Neueste Videos

Τα τσίπουρα στο Ζωτικό. Από Φώτης Μότσης

Category: Αφιερώματα

Εκδήλωση για τη μάχη στη Βρυτζάχα 2018

Category: Σούλι

Κοπή πίτας 2019 του Συλλόγου "Η ΒΡΥΤΖΑΧΑ" στο Ζωτικό

Παρουσίαση του βιβλίου του Δ.Μίχα "Η Ιστορία της Λιβίκιστας στην Οθωμανική περίοδο"