Νομαρχία Ιωαννίνων

Νομαρχιακές υπηρεσίες

ΝΟΜΑΡΧΙΑ :  Ιωαννίνων  
ΕΔΡΑ :  Ιωάννινα  
   
Τμήμα ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-26230
Φαξ 26510-87209
Internet www.nomioan.gr
 
Τμήμα 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Διεύθυνση Φ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ & ΣΤΑΔΙΟΥ
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 45333
Τηλέφωνο(α) 26510-25062
Φαξ 26510-25062
 
Τμήμα 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Διεύθυνση Φ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ & ΣΤΑΔΙΟΥ
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-72913, 54484
Φαξ 26510-26774
 
Τμήμα 3ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Διεύθυνση Φ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ & ΣΤΑΔΙΟΥ
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 45333
Τηλέφωνο(α) 26510-75283
Φαξ 26510-28609
 
Τμήμα ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Διεύθυνση Φ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ & ΣΤΑΔΙΟΥ
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 45333
Τηλέφωνο(α) 26510-35926
Φαξ 26510-26257
 
Τμήμα Α'-Β' ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87143
 
Τμήμα ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ
Διεύθυνση ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 440 04
Τηλέφωνο(α) 26530-31243, 71607
 
Τμήμα ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ
Διεύθυνση ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 440 07
Τηλέφωνο(α) 26530-22595
 
Τμήμα ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ
Διεύθυνση ΖΙΤΣΑ
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 440 03
 
Τμήμα ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ
Διεύθυνση ΜΕΤΣΟΒΟ
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 442 00
Τηλέφωνο(α) 26560-41255
Φαξ 26560-41227
 
Τμήμα ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ
Διεύθυνση ΚΟΝΙΤΣΑ
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 441 00
Τηλέφωνο(α) 26550-22242
 
Τμήμα ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ
Διεύθυνση ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 440 02
Τηλέφωνο(α) 26570-22207, 22208
 
Τμήμα ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ
Διεύθυνση ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-78223
 
Τμήμα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε."
Διεύθυνση ΠΛ.ΠΥΡΡΟΥ&ΜΙΧ.ΑΓΓΕΛ.
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 453 32
Τηλέφωνο(α) 26510-36686, 74187
Φαξ 26510-33419
 
Τμήμα ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΓΡ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Διεύθυνση Φ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ & ΣΤΑΔΙΟΥ
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 45333
Τηλέφωνο(α) 26510-28432
 
Τμήμα ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Διεύθυνση Φ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ & ΣΤΑΔΙΟΥ
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 453 33
Τηλέφωνο(α) 26510-54408, 54411
Φαξ 26510-71852
 
Τμήμα ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Διεύθυνση Φ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ & ΣΤΑΔΙΟΥ
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 45333
Τηλέφωνο(α) 26510-54413, 4
Φαξ 26510-75605
 
Τμήμα Γ' ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-91794
 
Τμήμα ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΛΛ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87204
Φαξ 26510-70472
 
Τμήμα ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87235
Φαξ 26510-25674
 
Τμήμα ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-77447, 77047
Φαξ 26510-34047
 
Τμήμα ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Διεύθυνση ΚΟΝΙΤΣΑ
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 441 00
Τηλέφωνο(α) 26550-23115, 23903
 
Τμήμα ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Διεύθυνση ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 440 02
Τηλέφωνο(α) 26570-22247, 22208
Φαξ 26570-22494
 
Τμήμα ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΜΑΡΧΗ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87214
 
Τμήμα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87211, 87230
Φαξ 26510-37683
 
Τμήμα ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-37683
 
Τμήμα ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87105, 87150
 
Τμήμα ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΙΑΣ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87212
 
Τμήμα ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-27890
Φαξ 26510-70472
 
Τμήμα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση ΔΩΔΩΝΗΣ 39
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-41142
Φαξ 26510-49139
 
Τμήμα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-27390
Φαξ 26510-34047
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87304
Φαξ 26510-28735
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Διεύθυνση Φ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ & ΣΤΑΔΙΟΥ
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 453 33
Τηλέφωνο(α) 26510-26297, 70680
Φαξ 26510-72396
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-28735
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Διεύθυνση ΑΒΕΡΩΦ 6
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87117
Φαξ 26510-78280
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87117
Φαξ 26510-78280
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Κ.Ε.Γ.Ε.
Διεύθυνση ΚΑΤΣΙΚΑΣ
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-92218
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87117
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87117
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΚΕΝ. ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87144
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Διεύθυνση 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 32
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-21686
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-26480
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ
Διεύθυνση ΑΒΕΡΩΦ 6
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87117
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-26540
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Διεύθυνση Δ.ΔΟΥΛΗ 15
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-26686
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87117
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-27133
Φαξ 26510-87132
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87231
Φαξ 26510-28556
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ BΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
Διεύθυνση ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 6
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 454 45
Τηλέφωνο(α) 26510-63904
Φαξ 26510-63969
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-28735
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-26588
Φαξ 26510-28736
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87123
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-30255
Φαξ 26510-30250
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦ. - ΓΡ.ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
Διεύθυνση ΚΑΛΟΥΔΗ 10
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-92586, 92587
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Διεύθυνση ΚΑΛΟΥΔΗ 10
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-26424
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Διεύθυνση ΚΑΛΟΥΔΗ 10
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-31985
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Διεύθυνση ΚΑΛΟΥΔΗ 10
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-71926, 70630
Φαξ 26510-92296
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Διεύθυνση ΚΑΛΟΥΔΗ 10
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-70630
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-28556
Φαξ 26510-28556
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87232
Φαξ 26510-28556
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87225
Φαξ 26510-28556
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87226
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣ.
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87233
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΤΑΜ. ΔΙΑΧΕΙΡ.
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87229
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87332
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-35138, 87330
Φαξ 26510-73862
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση ΠΛ.ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 2651-087253
Φαξ 26510-24846
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 2651-087217, 071079
Φαξ 2651-071079
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-29009
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87152
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΓΡ. ΕΠΟΠΤ. & ΕΛΕΓΧΟΥ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87126
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-26191
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡ. ΠΟΛΙΤΩΝ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87221
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Διεύθυνση Φ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ & ΣΤΑΔΙΟΥ
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 45333
Τηλέφωνο(α) 26510-25062
Φαξ 26510-26257
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-21491, 26639
Φαξ 26510-25674
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ.- ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 2651-024496
Φαξ 2651-087321
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87316, 25061
Φαξ 26510-26475
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87316
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-25292
Φαξ 26510-87133
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-26496
 
Τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-20923
Τμήμα Κ.Τ.Ε.Ο
Διεύθυνση 6ο ΧΛΜ. ΙΩΑΝ.-ΑΘΗΝ.
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 455 00
Τηλέφωνο(α) 26510-92586, 92587
Φαξ 26510-92296
 
Τμήμα ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση ΚΟΝΙΤΣΑ
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 441 00
Τηλέφωνο(α) 26550-22880
 
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-27069
Φαξ 26510-87219
 
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87333
 
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87334, 87330
 
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87159
 
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87147
 
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
Διεύθυνση ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 6
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-27967
 
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-28735
Φαξ 26510-78280
 
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87221, 87234
Φαξ 26510-25674
 
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-74646
Φαξ 26510-22074
 
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87328, 87444
 
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διεύθυνση ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 452 21
Τηλέφωνο(α) 26510-87329