Αδελφότητα Ζωτικιωτών Αθήνας
Σύλλογος  Ζωτικιωτών "Η Βρυτζάχα"
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και συντηρείται από την Αδελφότητα Ζωτικιωτών Αθήνας

Αρχείο φωτογραφιών

Σύνδεση χρήστη

Επισκέψεις

6915826
ΣήμεραΣήμερα274
ΧθεςΧθες258
Τρέχουσα εβδομάδαΤρέχουσα εβδομάδα1556
Τρέχων μήναςΤρέχων μήνας3900
Γεν. ΣύνολοΓεν. Σύνολο6915826

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΖΩΤΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΖΩΤΙΚΟΥ

Στις 14 Αυγούστου 2014 συνήλθε στο Δημοτικό Σχολείο (κεντρικό) του Ζωτικού Δωδώνης Ιωαννίνων  συνέλευση των Ζωτικιωτών μετά από πρόσκληση  των δύο σωματείων  (της Αδελφότητας Ζωτικιωτών  Λάκκας Σουλίου που εδρεύει στην Αθήνα και του Συλλόγου Ζωτικιωτών που εδρεύει στα Ιωάννινα)   με θέμα λήψη απόφασης για τη διαχείριση του χώρου των  Σχολείων του Ζωτικού και του εξοπλισμού τους.

Στη συνέλευση  παραστάθηκαν όσοι  αναγράφονται  στη συνημμένη κατάσταση και ψήφισαν  (ως η συνημμένη κατάσταση ) τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης του σχολείου οι όροι του όποιου έχουν ως εξής:
 


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα σχολεία του Ζωτικού από ετών  δυστυχώς δεν χρησιμοποιούνται ως σχολεία, λόγω έλλειψης μαθητών. Έτσι για  όσο χρονικό διάστημα δεν θα χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς λόγους, θα χρησιμοποιούνται  ως πολιτιστικά κέντρα   για τη διάσωση και προβολή της  πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας μας, σκοπός που συνάδει με τα ίδια τα Σχολεία και την ιστορία τους.

Η χρήση των σχολείων θα διέπεται από τους πιο κάτω όρους:

1.- ΧΡΗΣΗ

        Α)  Το κεντρικό σχολείο, στο οποίο αποκαταστάθηκαν οι ζημίες που είχε υποστεί από το χρόνο και τους σεισμούς  και ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της αναγκαίας υποδομής  θα λειτουργεί ως χώρος για την προαγωγή του πολιτισμού, των τεχνών και των γραμμάτων , και την διατήρηση των εθίμων  και της παράδοσης ,  (πχ  χώρος ποιοτικών μουσικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων  όπως το ετήσιο παραδοσιακό πλέον πανηγύρι του 15Αύγουστου θεατρικών παραστάσεων , προβολές κινηματογραφικών ταινιών, καλλιτεχνικών εκθέσεων, παραδοσιακών δρώμενων, σεμιναρίων, παρουσιάσεων βιβλίων κλπ. ).

          Το σχολείο του Κάτω Ζωτικού θα διαμορφωθεί ώστε  να λειτουργήσει εν καιρώ  ως λαογραφικό μουσείο.   Μέχρι τότε θα χρησιμοποιείται και αυτό για τους ίδιους σκοπούς και με τους ίδιους όρους που θα χρησιμοποιείται και το κεντρικό σχολείο.

          Επίσης, λόγω ελλείψεως κατάλληλης υποδομής στο χωριό, το σχολείο θα μπορεί να χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των χωριανών για τις κοινωνικές τους εκδηλώσεις (αρραβώνες ,γάμοι, μνημόσυνα κλπ.)

          Απαγορεύεται η χρήση του σχολείου για εμπορικούς  σκοπούς, η επικόλληση αφισών ή αυτοκόλλητων και η ανάρτηση ή στερέωση αντικειμένων, η με καρφιά σε οποιονδήποτε χώρο, τοποθέτηση διαφημίσεων.

        

    Β) Το Σχολείο  (κτήριο, αυλή και  τουαλέτες) θα διατίθεται από τη διαχειριστική επιτροπή για τις πιο πάνω εκδηλώσεις  οποτεδήποτε ζητηθεί  από τον ενδιαφερόμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι (φορείς, φυσικά πρόσωπα κ.λπ.) πρέπει να αναφέρουν το σκοπό, τη διάρκεια και την ημερομηνία της εκδήλωσης.
       
           Είναι αυτονόητο ότι  η χρήση του σχολείου θα δίδεται κατά προτεραιότητα:

α)Για εκδηλώσεις ή για τη διεξαγωγή δημοτικών προγραμμάτων

β) Για το ετήσιο διήμερο πανηγύρι του χωριού στις 15 και 16 Αυγούστου

γ)Για τις εκδηλώσεις των δύο σωματείων

δ) Για  ιδιωτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις

ε) Για ιδιωτικές  κοινωνικές εκδηλώσεις
 

          Επίσης  η διαχειριστική επιτροπή  μπορεί να αρνηθεί την παραχώρηση του σχολείου:

α) Όταν έχει διατεθεί σε άλλον που το ζήτησε νωρίτερα.

β) Όταν το αντικείμενο της εκδήλωσης είναι αντίθετο με το κοινό αίσθημα ή   

    μπορεί να προκαλέσει ταραχές.

γ) Όταν ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του παρόντος

 

          Γ)Η διάθεση του χώρου και του εξοπλισμού (τραπέζια, καρέκλες κλπ.) θα γίνεται ως εξής:

Οι χωριανοί μπορούν να χρησιμοποιούν το χώρο του κεντρικού σχολείου και τον εξοπλισμό είτε στο σχολείο, είτε σε ιδιωτικό τους χώρο στο χωριό, χωρίς αντάλλαγμα. Σε περίπτωση που χωριανός  προσφέρει  οικειοθελώς οποιοδήποτε ποσό, το ποσό αυτό θα περιέρχεται στο ταμείο διαχείρισης των σχολείων.

Με απόφαση της επιτροπής ο εξοπλισμός θα διατίθεται προς χωριανούς για επαγγελματική χρήση  και προς τρίτους (μη χωριανούς) είτε για ιδιωτική είτε για επαγγελματική χρήση με αντάλλαγμα που θα ορίζεται κάθε έτος από τη γενική συνέλευση.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις για κάθε φθορά  ή απώλεια του εξοπλισμού ο χρήστης υποχρεούται να αντικαταστήσει  τον εξοπλισμό ή να καταβάλει ποσό ίσο προς την τρέχουσα αξία του.
         

         Δ) Η παράδοση & Παραλαβή Χώρου & Εξοπλισμού γίνεται με την υπογραφή πρωτοκόλλου, μετά την οποία ο ενδιαφερόμενος

αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων  του σχολείου  που παραλαμβάνει και ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε απώλεια ή φθορά αυτών. Μετά  το πέρας της εκδήλωσης , ο χώρος  και ο εξοπλισμός παραδίδονται σε οποιοδήποτε μέλος της επιτροπής  πάλι με πρωτόκολλο, στο οποίο αναγράφονται οι τυχόν απώλειες ή φθορές καθώς και η αποτίμησή τους .
 

          Ε) Οι εκάστοτε χρήστες πρέπει να παραδίδουν τον χώρο του σχολείου  καθαρό και τακτοποιημένο . Επίσης πρέπει να παραδίδουν  τον εξοπλισμό (τραπέζια καρέκλες κλπ.) στην κατάσταση  που τον παρέλαβαν. Ο εξοπλισμός παραλαμβάνεται  από τον χώρο αποθήκευσής του και επανατοποθετείται σ΄ αυτόν  τακτοποιημένος ,  από τους ίδιους του χρήστες.
 

2.- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

          Α)  Η λειτουργία, η διαχείριση και η επίβλεψη του χώρου των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους θα γίνεται από Τριμελή άμισθη Επιτροπή Συντονισμού και Διαχείρισης.

Είναι απαραίτητο  αλλά και αυτονόητο ότι στη διάθεση της επιτροπής τίθενται εθελοντικά όλες οι δυνατότητες, τις οποίες διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό του χωριού, λόγω ειδικών (τεχνίτες και επιτηδευματίες) ή επιστημονικών γνώσεων (μηχανικοί, νομικοί, καθηγητές , δάσκαλοι ,οικονομολόγοι κλπ.), ή λόγω  θέσης στους θεσμούς της χώρας. Στην προοπτική υλοποίησης των στόχων δεν αποκλείεται και η πρόσκληση από την Επιτροπή όλων των Ζωτικιωτών σε εθελοντική προσφορά.

          Β) Η διασπορά των Ζωτικιωτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό  δεν αφήνει και πολλές επιλογές για την συγκρότηση αυτής της Επιτροπής. Έτσι η επιτροπή αυτή  απαρτίζεται από :

α) Τον εκάστοτε πρόεδρο του Συλλόγου Ζωτικιωτών  Ιωαννίνων «Η Βρυτζάχα»
β) Τον εκάστοτε Πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος του Ζωτικού
γ)Τον  εκάστοτε πρόεδρο της Αδελφότητας Ζωτικιωτών Αθήνας
 

Πρόεδρος της Επιτροπής να είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του Συλλόγου Ζωτικιωτών  Ιωαννίνων «  Βρυτζάχα»

Ταμίαςορίζεται ο εκάστοτε Πρόεδρος του Συλλόγου Ζωτικιωτών  Ιωαννίνων

«Η  Βρυτζάχα», ο οποίος  εισπράττει κάθε έσοδο , πληρώνει τυχόν έξοδα τηρεί, φυλάγει τα χρήματα που εισπράττονται από τις εκδηλώσεις και όλα τα παραστατικά  τηρεί το σχετικό βιβλίο εσόδων εξόδων
         

Γ) Αρμοδιότητες της 3μελούς επιτροπής:

·         Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία και την συντήρηση των Σχολείων
·         Συνεργάζεται με το Δήμο για κάθε θέμα που τυχόνπροκύψει
·         Φροντίζει για την καλή κατάσταση των σχολείων, λαμβάνει κάθε αναγκαίο επείγον μέτρο για την αποκατάσταση ζημίας στα κτήρια
·         Αποφασίζει για τη διάθεση του χώρου
·         Παραχωρεί και  θα παραλαμβάνει το χώρο και τον εξοπλισμό σε κάθε εκδήλωση που θα διοργανώνεται
·         Έχει την οικονομική διαχείριση του Σχολείου
 

Η επιτροπή θα λογοδοτεί  στη γενική συνέλευση των Zωτικιωτών, η οποία θα πραγματοποιείται την 14η Αυγούστου  κάθε έτους στο χώρο του Κεντρικού Σχολείου και θα προτείνει στη Συνέλευση για έγκριση τους στόχους για τον επόμενο χρόνο.
 

3. ΕΣΟΔΑ

Έσοδα  του Σχολείου θα  είναι  πόροι από τη  διοργάνωση εκδηλώσεων, από κάθε παροχή ή επιχορήγηση του Κράτους, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Δήμου ή και άλλη νόμιμη επιχορήγηση, εισφορά ή οικονομική ενίσχυση.

Τα έσοδα θα διατίθενται για τις ανάγκες συντήρησης και λειτουργίας του κτηρίου  καθώς και για την αγορά και συντήρηση του εξοπλισμού του.
 

4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ


Ζητήματα που δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό θα επιλύονται με απόφαση της επιτροπής.

 


 

Οι γειτονιές μας

 

Πρόσφατες αναρτήσεις

Αναζήτηση Videos

Πρόσφατα Videos

Εκδήλωση για τη μάχη στη Βρυτζάχα 2018

Category: Σούλι

Παρουσίαση βιβλίου "Η Ιστορία της Λιβίκιστας στην Οθωμανική Περίοδο" στο Ζωτικό Ιωαννίνων

Category: Παρουσιάσεις

Κοπή πίτας 2019 του Συλλόγου "Η ΒΡΥΤΖΑΧΑ" στο Ζωτικό

Παρουσίαση του βιβλίου του Δ.Μίχα "Η Ιστορία της Λιβίκιστας στην Οθωμανική περίοδο"