Λύσεις στο πρόβλημα του καφενείου

 Συγχαρητήρια στους δύο Ζωτικιώτες, Παναγιώτη Γιωτάκο και Γρηγόρη Διαμάντη, που μας έστειλαν αναλυτικά τις λύσεις τους για το πρόβλημα του καφενείου!

Η τιμή του τσίπουρου είναι 0,80 ευρώ και η τιμή της μπύρας 1,50 ευρώ.

Η λύση του Παναγιώτη Γιωτάκου έχει ως εξής:

Αν ένας Χινκιώτης (από την Χίνκα Δήμου Δωδώνης) κερνούσε τρεις φορές αυτά που κερνούσε ο Μπεστιώτης, δηλαδή 30 τσίπουρα και 3 μπύρες τότε θα πλήρωνε 3 x 9,50 = 28,50 ευρώ,

Όμως, γνωρίζουμε από τον Καταμαχιώτη ότι τα 8 τσίπουρα και οι 3 μπύρες κοστίζουν 10,90.

Συνεπώς τα υπόλοιπα 22 τσίπουρα (30 - 8) θα κοστίζουν 28,50 - 10,90 = 17,60 ευρώ.

Άρα, κάθε τσίπουρο κοστίζει 17,60 : 22 = 0,80 ευρώ,

Επομένως, επειδή από τον Μπεστιώτη γνωρίζουμε ότι τα 10 τσίπουρα και 1 μπύρα κοστίζουν 9,50 ευρώ, κάθε μπύρα θα κοστίζει 1,50 ευρώ.

 

Η λύση του Γρηγόρη Διαμάντη έχει ως εξής:

Η διαφορά στους δύο λογαριασμούς είναι 10,90 - 9,50 = 1,40 ευρώ.

Η διαφορά στην τιμή κάθε προϊόντος μπορεί να βρεθεί από την αντικατάσταση μίας μπύρας με τσίπουρο.

Στην περίπτωση του Μπεστιώτη αντικαταστήσαμε 2 μπύρες με 2 τσίπουρα. Οπότε έχουμε δύο φορές τη διαφορά μπύρας - τσίπουρου.

Επομένως 2 φορές η διαφορά μπύρας-τσίπουρου ισούται με 1,40 ευρώ. Άρα, η διαφορά μπύρας-τσίπουρου είναι 1,40 : 2 = 0,70 ευρώ.

Η μπύρα όμως είναι ακριβότερη από το τσίπουρο γιατί αυξάνοντας τα τσίπουρα και μειώνοντας ισόποσα τις μπύρες, ο λογαριασμός μειώθηκε.

Γνωρίζοντας τη διαφορά μπύρας-τσίπουρου, μπορούμε να σντικαταστήσουμε τις 3 μπύρες του Καταμαχιώτη με 3 τσίπουρα και 3 x0,70 =2,10 ευρώ.

Άρα, για τον Καταμαχιώτη έχουμε 11 τσίπουρα (8+3) και 2,10 ευρώ, μας κάνουν 10,90 ευρώ. Δηλαδή, τα 11 τσίπουρα κοστίζουν 10,90 – 2,10 = 8,80 ευρώ.

Συνεπώς, το κάθε τσίπουρο κοστίζει 8,80 : 11 = 0,80 ευρώ.

Άρα, η μπύρα κοστίζει 0,80 + 0,70 = 1,50 ευρώ.

 

Επιμέλεια: Βασίλης Διαμάντης