Το πρόβλημα του καφενείου

Μία ανοιξιάτικη ημέρα, περνάει από το καφενείο του Νεκτάριου, στο Ζωτικό, ένας Καταμαχιώτης.

Βλέπει 11 Ζωτικιώτες και τους κερνάει 8 τσίπουρα και 3 μπύρες.

Πληρώνει 10,90 ευρώ και φεύγει για την Καταμάχη.

Μετά από λίγο, επισκέπτεται το καφενείο ένας Μπεστιώτης.

Βλέπει τους 11 Ζωτικιώτες και τους κερνάει 10 τσίπουρα και 1 μπύρα.

Πληρώνει 9,50 ευρώ και φεύγει για τη Μπεστιά.

 

Τι τιμή έχει το τσίπουρο και η μπύρα στο καφενείο;

 

Το πρόβλημα να λυθεί μόνο με απλή Αριθμητική.

Γράψτε τις λύσεις σας στην ενότητα "το καφενείο μας" της παρούσας σελίδας ή στη σελίδα του Συλλόγου Ζωτικιωτών στο Facebook.

Σημείωση: οι τιμές ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

 

Επιμέλεια προβλήματος: Βασίλης Διαμάντης

Προσαρμογή από πρόβλημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για μαθητές Δημοτικού